Aan de slag met sociale media

Samen met de groep UVW/NUV start de Uitgeversacademie met een nieuwe editie van de cursus ‘Van hype naar online uitgeefstrategie‘.  Dit keer staan sociale media centraal.

Is Twitter nou echt onmisbaar voor uitgevers? Wat kun je met al die verschillende sociale media als je klanten en auteurs aan je wilt binden? Hoe verover ik met mijn vakinformatie een plek in het moderne leren en werken? Leer de hypes kennen en vooral: selecteer welke bruikbaar zijn voor jouw uitgeefstrategie. In een compacte cursus ga je echt aan de slag om nieuwe uitgeefstrategieën te bedenken én meteen uit te werken. Het centrale leerdoel is: hoe maak ik als (commerciële) uitgever slim gebruik van allerlei sociale media?

Sociale media, de verzamelnaam voor de platforms op internet waarmee de interactie tussen gebruikers eenvoudig wordt vergroot. Het zelf maken en plaatsen van content (tekst, foto’s, filmpjes) en het zoeken en selecteren van content is eenvoudig door nieuwe technieken zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, weblogs, wiki’s, social bookmarking, rss-feeds en allerlei combinaties. Al deze (gratis) mogelijkheden dagen uit tot een heroriëntatie op de mediabehoeften van je klanten. Bovendien zorgen mobiele apparaten voor een veel ruimere gebruiksmogelijkheid van deze media, waardoor het belang ervan toeneemt.

Dag 1: de online wereld 2011Van-hype-naar-uitgeefstrategie  Dag 2: workshop sociale mediaVan-hype-naar-uitgeefstrategie Dag 3: mobiel en online lerenVakinformatie en mobiel en online leren 
De actuele stand van zaken in online uitgeven. Wat zijn inspirerende voorbeelden van de mogelijkheden van sociale media? Welke modellen zijn bruikbaar voor uitgevers? Uiteraard ga je direct zelf aan de slag om de voorbeelden te verkennen en de kansen te beoordelen. Over de combinatie van o.a.Twitter, Facebook, Linkedin, websites en weblogs. Vooral gericht op zelf oefenen om de vakmatige mogelijkheden te verdiepen. Tijdens deze dag ervaar je ook de werking van Twitter in een simulatie met een rollenspel rond (crisis)communicatie. Over strategische kansen voor  vakinformatie in nieuwe (mobiele) leerprocessen zoals online, informeel en ’just-in-time’ leren. Kennis delen gebeurt ook via sociale media. Je krijgt inspire-rende voorbeelden en toepas-singen van leeromgevingen voor opleiding en praktijk.

 

Leren door doen

Investeer drie dagen: je brengt je kennis over uitgeven bij de tijd en ontwikkelt de competenties om succesvol te opereren in de snel veranderende uitgeefpraktijk. Door erover te horen en te discussiëren, maar vooral: door veel zelf te doen. Per module combineren we theorie en praktijk voor uitgevers, met ervaringsexperts en heel veel concrete toepassingen. Losse dagen volgen is ook mogelijk.  De samenwerking tussen UVW en de Uitgeversacademie maakt het mogelijk de cursus zeer aantrekkelijk tegen kostprijs aan te bieden voor leden.

 

De vernieuwde editie start bij voldoende belangstelling in het najaar 2013. Meld je nu aan!