Bohemen 8, 3831 ES Leusden

Project EDDA

Project Description

project-eddaProject EDDA is verzorgd in 2012 en 2013. Hierin zijn door een team van experts technische en didactische oplossingen ontwikkeld voor toegankelijke vormen van leermiddelen. De Uitgeversacademie zorgde voor het projectmanagement van dit complexe en veelzijdige project.

Gewoon naar school, ook als je blind bent. Dat is gelukkig vanzelfsprekend in ons onderwijs. En dat de inhoud van de schoolboeken voor iedereen toegankelijk is, vinden we ook gewoon. Toch ligt dat laatste niet zo voor de hand. Moderne schoolmethodes maken het steeds moeilijker om schoolboeken toegankelijk te maken voor leerlingen met een (ernstige) visuele beperking. En ook digitale leermiddelen zijn helaas vaak slecht toegankelijk voor deze leerlingen.
Daarom zijn niet alleen technische, maar ook didactische ingrepen nodig om de leermiddelen toegankelijk en om opdrachten uitvoerbaar te maken. Hoe pas je namelijk de opdracht “omcirkel het goede woord” aan? Hoe omschrijf je een infographic zonder de oplossing al weg te geven? De hedendaagse, grafische vormgeving maakt het steeds lastiger om leermiddelen aan te passen voor kinderen met een leesbeperking.

In het Project EDDA is de expertise ontwikkeld om boeken en digitale leermiddelen goed aan te passen, zodat leerlingen met een visuele beperking:

  • het onderwijs en de vakken kunnen kiezen, waarvoor zij de motivatie en capaciteiten hebben
  • zelfstandig kunnen werken
  • (bijna) even snel kunnen werken (als leerlingen zonder leesbeperking)
  • samen kunnen werken (ook) met goed ziende leerlingen en docenten (de aanpassingen komen ook andere leerlingen ten goede!)

Het leer- of opdrachtdoel staat steeds centraal, zodat de aanpassing zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke versie blijft. Een deel van de ontoegankelijkheid wordt opgelost door aan te sluiten bij richtlijnen voor digitale toegankelijkheid en door technieken van de computer slim te benutten.

In het Expertisecentrum werken Dedicon en experts uit het Onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking samen aan de aansluiting van lesmateriaal op de lespraktijk.

De resultaten:

Het project EDDA is in december 2013 afgerond. De projectresultaten zijn op de website van Dedicon te vinden.

Project Details

  • Datum 15 augustus 2014
  • Tags Projecten

Gerelateerde projecten

Back to Top