Bohemen 8, 3831 ES Leusden

Advies

Trainingen en opleidingen zijn een logisch aanbod van de Uitgeversacademie, maar onze kennis is ook op andere manieren in te zetten in je uitgeverij. We hebben ervaring met het ontwikkelen van nieuwe uitgeefconcepten in allerlei vormen, en voor zeer verschillende doelgroepen. Ook kun je ons inschakelen voor het doen van (kwalitatief) onderzoek onder gebruikers of beoogde gebruikers.
Een interne studiedag helpt bij het doordenken van de marktkansen van je uitgeverij en de organisatiekant ervan. Daarvoor kunnen we geheel op maat een themadag organiseren en leiden. Bijvoorbeeld in het kader van innovatie of productontwikkeling. En heb je een project dat je graag in zijn geheel wilt uitbesteden dan zijn we je ook graag van dienst.

Stel je weet precies welke markt je wilt bedienen als uitgever, en je hebt ook wel een globaal idee met wat voor soort product. Maar het komt er niet van om dat concept tot in detail te doordenken en in een plan om te zetten.

De Uitgeversacademie heeft ervaring met het ontwikkelen van heel veel verschillende soorten uitgeefproducten. Van boeken, tijdschriften en websites tot filmproducties en dat alles ook nog in combinatie, de zogeheten crossmediale concepten.

Boek kijken

Wij analyseren je doelgroep op informatiebehoefte en gebruikssituaties. En we analyseren de informatie die de doelgroep nodig heeft tot een bruikbaar uitgeefconcept ontstaat. Vervolgens zorgen we ervoor dat die combinatie tot een kansrijke formule wordt gemaakt, met de meest passende mediakeuze. En natuurlijk zorgen we ervoor dat het concept tegen een acceptabele marktprijs te realiseren is, zodat er een goed verkoopbaar product ontstaat met meerwaarde voor de uitgeverij en haar klanten.

 

MarktonderzoekOp diverse momenten in het uitgeefproces kan marktonderzoek wenselijk zijn. De Uitgeversacademie heeft zich gespecialiseerd in kwalitatief marktonderzoek vanuit de uitgeversoptiek. Zo kunnen we je helpen bij tijdrovende klussen als het houden van interviews met (potentiële) gebruikers of het testen van proefkopij of concepten met kleine groepjes klanten.

Voorbeelden van de inzetbaarheid:

  • Analyse van de informatiebehoefte van de beoogde klantengroep en gebruikssituatie waarin de informatie gebruikt gaat worden
  • Herzieningsonderzoek voor een bestaande titel
  • Beschrijving van ontwikkelingen in beoogde markten
  • Testen van concepten
  • Opstellen van programma van eisen waaraan een nieuw product moet voldoen


Tijdsduur
In overleg

Kosten
In overleg

ThemadagJe kunt de Uitgeversacademie ook inzetten bij een themadag of -dagdeel met je team. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een strategische dag, een startpunt voor een nieuw project of een tussentijdse evaluatie van het werkproces.

Je kunt kiezen uit de suggesties hieronder of ons je thema opgeven.

De opening van een themadag kunnen wij bijvoorbeeld invullen met passende en pakkende uitgeefdilemma’s, waardoor de deelnemers binnen een kwartier op een gewenst niveau van openheid en creativiteit denken.

Voorbeelden van de inzetbaarheid:

  • Voorbereiden en inrichten van een pilot- of onderzoeksproject
  • Analyse of evaluatie van het werkproces bij een (pilot)project
  • Werkconferentie voor het verbeteren van de afstemming van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Timemanagement en communicatie in uitgeefprojecten
  • Verkennen van kansen van sociale media


Tijdsduur
dag of dagdeel

Kosten
Op aanvraag in verband met maatwerk

Aantal deelnemers
In overleg

Heeft je uitgeverij meer ideeën dan de beschikbare mensen kunnen uitwerken of realiseren? In die situatie is de Uitgeversacademie inzetbaar als ‘virtuele’ uitgeverij of ‘virtueel fonds’.

Je geeft ons de opdracht het ruwe idee uit te werken, bijvoorbeeld tot een testbaar concept. Na goedkeuring kunnen we ook alle vervolgstappen verzorgen tot het product gereed is. De Uitgeversacademie werkt daarvoor uitsluitend samen met zeer ervaren specialisten (zzp-ers of kleine bedrijven) die het uitgeefvak zeer goed kennen. De Uitgeversacademie kan daarin als hoofdaannemer het project sturen en begeleiden.

Wij zorgen voor een projectmatig gefaseerde aanpak met vooraf afgesproken go/no-go momenten. Je hebt daardoor de mogelijkheid om met een minimale interne werkdruk een maximaal gestuurd project te laten uitvoeren.


Tijdsduur
In overleg

Kosten
In overleg

Back to Top