Bohemen 8, 3831 ES Leusden

E-learning

Online UitgeversacademieDe Uitgeversacademie verzorgt al jaren cursussen in de vorm van bijeenkomsten, maar sinds 2007 ook online. De digitale leeromgeving van de Uitgeversacademie is helemaal ingericht voor e-learning over het uitgeefvak. Alle cursussen zijn online te volgen. Dat kan individueel en dus kun je op elk moment starten. De cursus van je keuze gaat ook altijd door. Wil je liever samen aan opdrachten werken? Dat kan als er een groep is die ongeveer op hetzelfde moment start. In dat geval kun je in het forum met elkaar en de docent over vakonderwerpen discussiëren.

Voor incompany trainingen is het mogelijk een maatwerkversie van een leergang samen te stellen. Hiervoor richten we in onze leeromgeving een afgeschermd deel in, alleen toegankelijk voor deelnemers van jouw bedrijf. Ook kunnen de cursussen inhoudelijk aangepast worden tot maatwerk.

De online cursussen, Basics genoemd, zijn gevarieerd van samenstelling en volledig interactief.
Na een kort stukje theorie of een concreet praktijkvoorbeeld uit het uitgeefvak, volgt steeds een vraag om de informatie te verwerken. Je krijgt direct feedback op je antwoord en eventueel extra uitleg.
De cursussen zijn doorspekt met voorbeelden uit de breedte van het uitgeefvak en sommige cursussen zijn gespecialiseerd in een bepaald segment (bijv. educatief uitgeven). Er worden relaties gelegd met allerlei voorbeelden die op internet te vinden zijn en er zijn veel herkenbare situaties en casussen opgenomen. Elke cursus wordt afgerond met een toets met gesloten vragen en een afsluitende opdracht met open vragen.

Tijdens het volgen van een cursus is er een docent van de Uitgeversacademie beschikbaar die je als e-coach begeleidt, je vragen beantwoordt, het forum bewaakt en je opdrachten nakijkt.

Aanbod Basics


Een e-learning Basic is de kleinste eenheid van de Modulaire Leergang Uitgeven. Het is een online cursus die je via je computer met internet kunt volgen in de leeromgeving van de Uitgeversacademie.

De kenmerken van de e-learning Basics:

 • een Basic is een didactische mix van theorie, opdrachten en voorbeelden over een onderwerp uit het uitgeefvak
 • een Basic beslaat ongeveer 6-8 uur studiebelasting
 • een Basic bestaat uit losse blokken en je kunt altijd tussentijds je werk onderbreken en later weer verder gaan
 • een Basic wordt afgesloten met een toets met gesloten vragen en een opdracht met open vragen
 • een Basic heeft één of meer forums waar je met de docent of met anderen in gesprek kunt over de onderwerpen

 

Wat zit er in een e-learning Basic?

 

Wat zit er in een e-learning Basic?

 • Leerroute: vormt de rode draad door alle stof. Deze ‘virtuele docent’ geeft de richting aan, daagt je uit om kennis te vergaren en opdrachten te maken.
 • Bronnen: de leerroute verwijst naar geschikte bronnen zoals inspirerende voorbeelden, artikelen, afbeeldingen, links naar geschikte bronnen op internet, cases om te bestuderen.
 • Forum: in forumopdrachten kunnen deelnemers met de docent en met elkaar discussiëren over de stof en de toepassing in hun praktijk.
 • Mindmaps: waar mogelijk worden mindmaps (zoals hierboven) gebruikt om snel een visueel overzicht te geven van de stof.
 • Beeld: de leerroute is aangevuld met beeld ter illustratie of vervanging van tekst. Ook videofilmpjes kunnen de leerroute illustreren.
 • Presentaties: in sommige gevallen is het efficiënt om een powerpointpresentatie in te zetten als leermiddel. Ook die zijn als bron opgenomen in de leerroute.
 • Toets: aan het eind van elke Basic zit een afsluitende toets en een opdracht waarmee bepaald kan worden of de leerdoelen in voldoende mate zijn behaald.
 • Gereedschappen: indien de Basics voor een uitgeverij op maat worden gemaakt vindt er vanuit de leerroute concrete verwijzing plaats naar gereedschappen en bronnen op het eigen intranet (bijvoorbeeld standaard-contracten of calculatieformulieren).
 • Checklists: informatie die in de praktijk direct toepasbaar is, wordt in de vorm van checklists (in PDF, dus eenvoudig te printen) opgenomen.
 • Begrippenlijst: bij elke Basic hoort een begrippenlijst met de theorie uit de Basic overzichtelijk bij elkaar (in PDF). De begrippen zijn ook direct als woordenlijst op het scherm te raadplegen door een begrip in de tekst van de leerroute aan te klikken.
 • Leerdoelen: elke Basic begint met een korte introductie, soms met een starttoets, en altijd met een opsomming van de leerdoelen.
 • Opdrachten: de lopende tekst van de leerroute wordt regelmatig onderbroken met afwisselende opdrachten. Als uitdaging of verwerking van de stof. De opdrachten bestaan uit allerlei verschillende vraagtypen. Na beantwoording krijg je direct feedback met een toelichting.

Uiteraard ben je niet verplicht om de hele leergang te doorlopen. De kracht is nu juist dat je deelgebieden kunt bestuderen, die op dit moment het beste bij jouw werksituatie of leerwensen passen. Je kunt dus kiezen voor losse Basics of een reeks Basics die samen een leerroute vormen. Hoe kun je je keuze maken?

We hebben al een aantal e-learning leerroutes voor je bedacht, die elk bestaan uit 3 Basics. Deze leerroutes sluiten nauw aan bij een taak in het uitgeefproces. Afhankelijk van je functie speel je een bepaalde rol om die klus te klaren. Dan is het erg praktisch zijn om het overzicht te hebben wat er allemaal bij komt kijken. Het maakt daarbij niet uit of je dat doet als uitgever, redacteur of marketeer. Beschouw deze voorstellen als suggesties, waarop je natuurlijk vrij kunt variëren om je eigen leerroute samen te stellen.

Leerroute Auteurscoaching

Ga je een de slag met een nieuw auteursteam of wil je je beter voorbereiden op de samenwerking met auteurs, kies dan deze leerroute:

Basic Auteursmanagement
Basic Auteursrecht
Basic Beoordelen van manuscripten

Leerroute Manuscript

Moet je aan de slag met een team auteurs om de manuscripten te gaan ontwikkelen, dan vind je volop informatie in deze Basics:
Basic Auteursmanagement
Basic Beoordelen manuscripten
Basic Beeldredactie

Leerroute Planning

Heb je te maken met het opstellen en bewaken van een planning voor een groot uitgeefproject, dan is dit een handige combinatie:
Basic Uitgeefprojecten plannen en begeleiden
Basic Realisatie en productie
Basic Uitbesteden van werk

Leerroute Sales

Krijg je te maken met de marketing- en verkoopinspanningen om nieuwe titels aan de klanten te presenteren, dan is deze leerroute geschikt:
Basic Marktoriëntatie
Basic Marketingcommunicatie
Basic Verkoop en distributie

Leerroute Uitgeefconcept

Sta je voor de taak om een nieuw uitgeefconcept te ontwikkelen, dan kun je profijt hebben van deze combinatie:
Basic Conceptontwikkeling
Basic Vormgevingsconcepten
Basic Beeldredactie

Leerroute Uitgeefplan

Moet je voor het eerst een compleet uitgeefplan schrijven, dan is dit een goede combinatie:
Basic Uitgeefplan schrijven
Basic Marktonderzoek
Basic Calculeren

Leerroute Uitgeeftechnologie

Wil je speciaal meer weten over alle technische kanten van de uitgeefprojecten, dan is deze combinatie geschikt:
Basic Uitgeefprojecten plannen en begeleiden
Basic Realisatie en productie
Basic E-learning

Leerroute Visie

Moet je een visie ontwikkelen op een nieuw te starten fonds of bijvoorbeeld een nieuwe tak online uitgaven waarin e-learning een rol speelt, dan kun je kiezen voor deze combinatie:
Basic Strategische oriëntatie
Basic Omzetbegroting
Basic E-learning

De Modulaire Leergang Uitgeven is zo samengesteld dat je een goede basisopleiding voor het uitgeefvak doorloopt als je alle 18 cursussen (Basics), verdeeld over 7 modules, volgt. Je kunt dan gewoon beginnen bij module 1 en alles in volgorde doorlopen, maar je kunt ook zelf de gewenste volgorde bepalen, zodat het programma beter aansluit bij het werkproces of de jaarcyclus in jouw uitgeverij.

De Modulaire Leergang Uitgeven is ingedeeld in 7 modules. Dat is gedaan om onderwerpen die enige samenhang hebben bij elkaar te zetten. Wil je op één zo’n onderwerp je kennis verdiepen dan volg je alle Basics uit die module. Je kunt dus kiezen voor het volgen van één module met 2 of 3 Basics, maar je kunt ook één afzonderlijke Basic kiezen. Of een andere leerroute samenstellen uit Basics naar keuze, passend bij jouw leerwensen. Hieronder vind je het totaaloverzicht van alle modules en de Basics waaruit zo’n module bestaat.

Module 1: Uitgeefstrategie

Voor een strategisch uitgeefbeleid heb je een visie nodig op de markt die je wilt bedienen. Wat is de informatiebehoefte in de verschillende deelmarkten en hoe ontwikkelt die zich? Welke nieuwe producten kun je daarvoor ontwikkelen? En hoe kun je bestaande content zinvol opnieuw aanbieden aan gesegmenteerde doelgroepen? Bij uitgeefstrategie gaat het om het ontwikkelen van nieuwe producten, maar ook om een slim beheer van het bestaande fonds?

Beschikbare Basics in deze module:

Module 2: Marktbewerking

Als de strategie voor het fonds bepaald is, bevat het uitgeefplan de vertaalslag van idee naar een doortimmerd plan om de markt aan de uitgeverij te binden. Welke doelgroepen kun je interesseren voor je producten? Met welke concurrenten heb je rekening te houden? Welke argumenten zijn bepalend voor het succes van een uitgave en vooral, hoe vertel je dat op de krachtigste manier aan de markt? En denk ook aan leverbetrouwbaarheid en service. Hoe kun je dit verankeren? Wat heeft de verkoopafdeling nodig, welke rol speelt distributie?

Beschikbare Basics in deze module:

Module 3: Financieel management

Uiteindelijk gaat het ook om de cijfers. Hoe calculeer je, welke variabelen zijn te beïnvloeden? Wat kun je lezen uit en leren van calculaties, omzetbegrotingen en gerealiseerd resultaat? Om de plannen te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig. Het einddoel is duidelijk: die middelen moeten terugverdiend worden met winst. Welke exploitatievormen passen daarvoor het beste bij de plannen? En hoe kun je bewaken of de resultaten behaald worden? Welke mogelijkheden zijn er om tijdens de rit bij te sturen? Hoe verhouden zich de investeringen op bestaande titels tot het te behalen rendement? En hoe dragen alle afzonderlijke uitgeefprojecten bij aan het resultaat van de totale onderneming?

Beschikbare Basics in deze module:

Module 4: Uitgeefconcepten

Hoe vertaal je signalen uit de markt, tezamen met de gewenste positionering, in een uitgeefconcept dat staat? Welke stappen onderneem je? Wie schakel je daarbij in, welke informatie verzamel je? En hoe organiseer je het traject van productontwikkeling?

Beschikbare Basics in deze module:

Module 5: Auteursmanagement

Hoe kies je de juiste auteurs om je fonds mee te vormen? En hoe stel je een succesvol auteursteam samen als je actief zelf titels ontwikkelt? Hoe zorg je voor een langdurige relatie met auteurs, maar zorg je ook dat je je zaken voor elkaar hebt als het misgaat? Hoe creëer je in onderhandelingen met auteurs een win-win-situatie voor de auteur en de uitgeverij? Hoe begeleid je auteurs bij de ontwikkeling van kopij?

Beschikbare Basics in deze module:

Module 6: Redactie en organisatie

Als het concept is bedacht moet het proces van manuscriptverwerving en beeldverwerving zo ingericht worden dat je de inhoudelijke doelstellingen haalt binnen de kaders van tijd en geld. Hoe krijg je goede manuscripten binnen van je auteurs en hoe organiseer je de beeldredactie?

Beschikbare Basics in deze module:

Module 7: Realisatie en productie

Naast de traditionele productvormen krijgen nieuwe media een steeds vastere basis in het uitgeefbeleid. Welke technieken kun je toepassen in je uitgeefplannen? Welke eisen stelt dat aan de producten en de content? Hoe help je je doelgroep bij een optimaal gebruik van informatiemedia bijvoorbeeld in een leersituatie? De techniek is een middel waarmee je uitgeefkansen kunt grijpen. Hoe zet je de technische mogelijkheden naar je hand? En hoe besteed je het werk op een goede manier uit?

Beschikbare Basics in deze module:

Meer dan alleen theorie

Maar natuurlijk is uitgeven een ‘peoples business’. Alleen kennis van de vakgebieden en inzicht in de processen is niet voldoende om je vak goed uit te kunnen oefenen. Daarvoor zul je ook moeten werken aan je eigen vaardigheden om de kennis en het inzicht toe te passen in jouw eigen praktijk. De Uitgeversacademie gelooft daarom dat de combinatie tussen theorie en echte praktijk de beste mix is. In de leergang krijg je regelmatig concrete en sturende opdrachten om die praktijk bij de aangeboden theorie en voorbeelden goed te kunnen onderzoeken in je eigen organisatie. Dit maakt deel uit van onze aanpak van de zogeheten ‘blended learning’. 

Alles is los verkrijgbaar: maak zelf je keuze

Uiteraard ben je niet verplicht om de hele leergang ineens te doorlopen. De kracht is nu juist dat je deelgebieden kunt bestuderen, die nu het beste bij jouw werksituatie of leerwensen passen. Je kunt dus kiezen voor losse Basics of een reeks Basics die samen een leerroute vormen.

Hoe kun je je keuze maken?

 1. Per module (de Basics van elk van de 7 modules waaruit de hele leergang bestaat)
 2. Per leerroute (routes die de Uitgeversacademie voorstelt passend bij een bepaalde taak)
 3. Vrije arrangementen (geheel vrij te kiezen combinatie van 3 Basics)
 4. Losse Basic

Je bent niet gebonden aan de hele leergang of de voorgestelde leerroutes. Je kunt geheel vrij je eigen programma voor een e-opleiding samenstellen uit het aanbod van de Basics. Je kunt daarbij kiezen voor een losse Basic, maar ook een combinatie kiezen van 3 Basics.

Het voordeel van een combinatie van 3 Basics in één bestelling is de prijs en de langere tijd die je hebt om de Basics te doorlopen (3 maanden). Dit geldt bij de bestelling van 3 Basics voor één deelnemer. Je kiest zelf in welke volgorde je de Basics doorloopt. Of misschien wil je wel in alledrie tegelijk rondkijken, ook dat kan.

Klik in het menubalk rechts op ‘Basics’. Daar staan de uitgebreide omschrijvingen van elke Basic.
Kies het onderwerp waar je belangstelling voor hebt en schrijf je in.

Een paar voorbeelden ter inspiratie:

maureenHallo, ik ben Maureen. Op dit moment werk ik als redacteur/projectleider voor een educatieve uitgeverij. Tijdens mijn laatste functioneringsgesprek heb ik aangegeven graag te willen doorgroeien naar de functie van uitgever. Mijn leidinggevende zag wel mogelijkheden, maar wilde wel dat ik eerst meer kennis zou opdoen op diverse aspecten van het uitgeefvak. Omdat ik als redacteur al veel ervaring opgedaan heb met beoordelen van manuscripten, auteursrecht, beeldredactie en planning kies ik vooral voor de Basics rond strategie, financiën en uitgeefbeleid. Dat is voor mij de perfecte voorbereiding op mijn toekomstige uitgeeffunctie.

Maureens keuze:

 • Basic Strategische oriëntatie
 • Basic Marktoriëntatie
 • Basic Conceptontwikkeling
 • Basic Uitgeefplan
 • Basic Calculeren
 • Basic Omzetbegroting

EefkeHoi, ik ben Eefke, student HBO-communicatie. Ik ben bijna klaar met mijn opleiding en heb net stage gedaan bij een uitgeverij. Ik zou dolgraag in de uitgeverijbranche terecht willen komen als productmanager. Ik wil graag het totale overzicht krijgen van de marktingaspecten die in een uitgeverij spelen, zodat ik meer kans heb bij sollicitaties.
Ik kies voor de algemene kennismakingsopleiding rond het uitgeefvak. Daarmee krijg ik een beeld van de uitgeefbranche. Daarna ga ik voor marktonderzoek, marketingcommunicatie en verkoop en distributie. Vanuit mijn studie weet ik natuurlijk al veel over deze onderwerpen, maar nu krijg ik ze gepresenteerd vanuit de invalshoek uitgeverij.

Eefke’s keuze:

 • Basic Het educatief uitgeefproces
 • Basic Marktonderzoek
 • Basic Marketingcommunicatie
 • Basic Verkoop en distributie

De Modulaire Leergang Uitgeven is zo samengesteld dat je een goede basisopleiding voor het uitgeefvak doorloopt als je alle 18 cursussen volgt. Maar uitgeven is ‘peoples business’. Alleen kennis van de vakgebieden en inzicht in de processen is niet voldoende om je vak goed uit te kunnen oefenen. Daarvoor zul je ook moeten werken aan je eigen vaardigheden om de kennis en het inzicht toe te passen in jouw eigen praktijk. De Uitgeversacademie gelooft daarom dat de combinatie tussen theorie en echte praktijk de beste mix is.

Deze zogeheten ‘blended learning’ krijgt vorm in de leergang op verschillende manieren in de online leeromgeving:

 • uitwisseling van praktijkinzichten tussen deelnemer en docent of deelnemers onderling met begeleiding van de docent op het forum in de leeromgeving;
 • gerichte onderzoeksopdrachten om in je eigen bedrijf de verbinding tussen theorie en praktijk te leggen, met hulp van collega’s of leidinggevende;
 • hulpvragen om de aangeboden onderwerpen ook te bespreken met de leidinggevende en te toetsen aan het uitgeefbeleid van de eigen organisatie.

Bovendien is de basis van de online leergang naar wens uit te breiden met verdiepende activiteiten in ‘real life’:

 • bijeenkomsten per module waarin vaardigheden geoefend worden;
 • individuele coaching bij eigen praktijkvraagstukken door een docent/coach van de Uitgeversacademie.

Overzicht:

 • 1 Basic voor één deelnemer € 275,- (excl. btw)
 • 3 Basics voor één deelnemer € 695,- (excl. btw)
 • Complete Leergang (18 Basics) € 3.600,- (excl. btw)
 • E-coaching in de online leeromgeving 4 uur: € 435,- (excl. btw)
 • Persoonlijke coaching via gesprekken 16 uur: € 1.750,- (excl. btw)

NB. De prijs voor drie Basics voor één deelnemer en die voor de Complete Leergang geldt alleen bij bestelling van deze drie of 18 Basics in één bestelling.

Meer informatie gewenst?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor incompany of over maatwerk, neem dan contact met ons op.

Heb je in het cursusaanbod iets naar wens gevonden? Neem dan contact met ons op voor het maken van verdere afspraken.

We horen graag wat je ervaringen zijn met de leeromgeving.

Vul hiervoor de vragenlijst in.


Deze cursusvoorwaarden zijn van toepassing op alle online cursussen van de Uitgeversacademie BV, die via open inschrijving worden aangeboden. Open inschrijving is bedoeld voor die cursussen waarin deelnemers op individuele basis deelnemen en betalen.

Voor deelname door georganiseerde groepen (incompany of netwerk) gelden de voorwaarden voor groepsinschrijving. Die worden op aanvraag toegezonden.

1. Inschrijving

De inschrijving voor een cursus kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Door aanmelding voor een cursus geeft de deelnemer te kennen deze cursusvoorwaarden te accepteren.

2. Bevestiging

Na ontvangst van de inschrijving verzendt de Uitgeversacademie een bevestiging van de inschrijving naar de deelnemer en een factuur naar het opgegeven factuuradres.

3. Facturering en betaling

Na ontvangst van de inschrijving zal een factuur worden verstuurd naar het opgegeven factuuradres. Na ontvangst van de betaling krijgt de deelnemer per e-mail de benodigde informatie om toegang te krijgen tot de online leeromgeving van de Uitgeversacademie.

4. Toegang tot de cursus

De deelnemer heeft toegang tot de cursus gedurende de overeengekomen periode, ingaande vanaf de datum waarop de inloggegevens zijn verstrekt. Na afloop van die periode vervalt de toegang automatisch. Verlenging van de periode is mogelijk tegen betaling.

De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een werkende internetverbinding en een geschikte browser (toegang is mogelijk met Internet Explorer, Firefox, Safari). De Uitgeversacademie verleent geen technische ondersteuning bij problemen met de internetverbinding.

De toegang is strikt persoonlijk voor de deelnemer en ten behoeve van de bestelde cursus. Het is de deelnemer niet toegestaan de verstrekte gebruikersidentificatie (gebruikersnaam) en wachtwoord door te geven aan derden.

5. Beschikbaarheid van de leeromgeving

Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal, zoals typografische fouten en niet functionerende hyperlinks die geen consequenties voor de redactionele inhoud van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product of wijziging van de overeengekomen prijs. Indien een fout wordt gemeld zal de Uitgeversacademie zich inspannen om deze uiterlijk binnen 3 werkdagen te verhelpen. De Uitgeversacademie zal in dergelijke gevallen evenmin schadeplichtig zijn.

Indien de leeromgeving in incidentele gevallen korte tijd niet beschikbaar is wegens gepland onderhoud worden deelnemers daarvan vooraf op de hoogte gesteld.

6. Aansprakelijkheid

De Uitgeversacademie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de door haar verstrekte informatie, documentatie of leermiddelen. De Uitgeversacademie is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan degene die voor de cursus heeft ingeschreven of aan enige andere cursist.

7. Auteursrechten

Al het cursusmateriaal en de documentatie welke door de Uitgeversacademie wordt verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd en mag dientengevolge niet -zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Uitgeversacademie – in enige vorm worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

8. Cursusprijzen

De in de documentatie vermelde prijzen gelden per deelnemer per cursus en zijn exclusief btw tenzij anders vermeld. De Uitgeversacademie behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen.

Om toegang te krijgen moet je je eerst inschrijven voor een cursus. Daarna krijg je de persoonlijke inlogcodes toegestuurd en kun je aan de slag.
Hier kun je direct naar de leeromgeving
De handleiding voor inloggen en gebruik van de leeromgeving kun je hier downloaden.

Back to Top