Bohemen 8, 3831 ES Leusden

Informatie op maat

Het aanbod aan cursussen is heel divers, maar datzelfde geldt natuurlijk voor de gebruikers en de beslissers. Een individuele cursist zoekt vast anders, dan de manager of de inkoper van opleidingen bij een uitgeverij. Afhankelijk van je rol helpen we je graag nog wat verder op weg met gerichte informatie.

Voor HRM- en personeelsmanagers gaat het vaak om een bredere kijk op het totale opleidingsplan. Voor uitgeefmanagers is de expertise en commerciële slagkracht van het uitgeversteam belangrijk bij opleidingsvragen.
En leidinggevenden van andere afdelingen in de uitgeverij zoeken vooral naar specialistische cursussen op deelgebieden van het uitgeefproces.

We kunnen bij elk type vraag op maat adviseren en helpen graag om het meest passende aanbod samen te stellen.

Ben je werkzaam op de afdeling HRM of personeelszaken van een uitgeverij? En behoort het adviseren en coördineren van opleidingsvragen tot je takenpakket? Dan is dit deel van onze website bedoeld als een handige vraagbaak voor je. Je vindt hier meer informatie over alle onderwerpen die te maken hebben met het kiezen van opleidingen voor medewerkers van de uitgeverij. Denk aan het afnemen van incompany-versies van bestaande opleidingen of maatwerk opleidingen, maar ook aan speciale opleidingen in bijzondere situaties zoals coaching bij fusieprocessen of reïntegratietrajecten.

Maatwerk leeromgeving online mogelijk

De Uitgeversacademie kan voor elke uitgeverij een leergang op maat samenstellen. In overleg met de opdrachtgever wordt een maatwerkpakket samengesteld uit het totale aanbod en klaargezet in de afzonderlijk deel van de leeromgeving van de Uitgeversacademie. Desgewenst met de herkenbare elementen van de eigen huisstijl van de uitgeverij.

Een bedrijfseigen leeromgeving bij de Uitgeversacademie

We maken voor je bedrijf dus een aparte omgeving aan, passend bij de uitgeverij en de leerwensen van de medewerkers. In deze leeromgeving plaatsen we de standaard Basics naar keuze uit ons assortiment. Andere deelnemers aan onze cursussen hebben geen toegang tot dit bedrijfseigen gedeelte en kunnen het ook niet inzien.

Het grote voordeel is dat deelnemers in de forumopdrachten met elkaar van gedachten kunnen wisselen over bedrijfseigen thema’s of specifieke uitwerkingen van cases die over uitgeefactiviteiten van het eigen bedrijf gaan. Dit is zeker ideaal als de uitgeverij meer vestigingen heeft en deelnemers elkaar daardoor niet altijd gemakkelijk ontmoeten op kantoor.

Eigen Basics

Als het standaardaanbod niet helemaal voldoet kunnen we ook inhoudelijke aanpassingen van de Basics verzorgen. Bijvoorbeeld door het opnemen van de eigen terminologie van het bedrijf of door het toevoegen van eigen casuïstiek. De auteursrechten op de Basic blijven berusten bij de Uitgeversacademie, maar de rechten op casussen die aangeleverd worden door de uitgeverij blijven uiteraard van de uitgeverij.

De aanpassingen van de standaard Basics kunnen op verschillende manier gemaakt worden, bijvoorbeeld:

  • aanpassing van de open opdracht per Basic
  • aanpassing van de forumopdrachten
  • herschrijven van (delen van) de inhoud van de Basic

Eigen docenten/coaches

Het leuke van de eigen leeromgeving dat daarin ook ervaren medewerkers van de uitgeverij een rol kun krijgen, bijvoorbeeld als moderator van het forum, of als coach van delen van het leerproces. De Uitgeversacademie zorgt voor een heldere rolinstructie en didactische ondersteuning van deze eigen docent van de uitgeverij. Wanneer er 10 deelnemers voor een Basic zijn is deze instructie en ondersteuning bij de prijs inbegrepen.

Informeer naar de mogelijkheden als je interesse hebt in dit aanbod.

Een slagvaardig team is goed geschoold

Goede publicaties bedenken, realiseren en vermarkten is een vak. Dat weet je als uitgeefmanager als geen ander. Hoe heb je zelf dat vak geleerd? Meestal met vallen en opstaan in de praktijk. Hopelijk met goede voorbeelden van inspirerende collega’s en managers. En wellicht met enige opleiding. Hoe vaak heb je zelf de behoefte gehad om over een specifiek vakonderwerp eens meer te willen lezen of leren? De vakbronnen zijn niet zo dik gezaaid en meestal ook net te algemeen om je verder te helpen. Een goede opleiding moet dus liefst een mix zijn tussen het vakmanschap dat jij als manager in het team brengt en een degelijk basis aan kennis van de medewerkers. Daarvoor kun je terecht bij de Uitgeversacademie.

Diversiteit van nieuwe mensen vraagt om maatwerk

De diversiteit van de nieuwe medewerkers in een uitgeefteam is meestal erg groot. Veel vakervaring op de inhoud van de content, maar misschien minder op het ambacht van uitgever? Of juist andersom.

Een paar voorbeelden:

  • Een jurist die thuis is in milieurecht een prima vakuitgever worden, maar mist nog de algemene kennis van het uitgeefvak.
  • Een docent/auteur van een biologiemethode wordt aangetrokken als uitgever en weet al wel alles van markt, vakinhoud en auteursaspecten, maar nog niet van commercieel uitgeven.
  • Een ict-projectleider kan prima thuis zijn in ict-oplossingen, maar nog niet in de uitgeverijbranche en de gewenste verbindingen tussen folio en online uitgaven.
  • Een ervaren redacteur kent de uitgeverij en het hele proces van kopijvoorbereiding en realisatie, maar heeft nog geen ervaring met uitgeefplannen schrijven, calculaties maken en auteurscontracten afsluiten.

Voor elk deelgebied waaruit het uitgeefvak bestaat hebben we Basics ontwikkeld, die naar wens zijn af te nemen voor individuele medewerkers of teams. Ze zijn in de vorm van e-learning te volgen in de online leeromgeving van de Uitgeversacademie en dus op elk moment te starten. Een groot voordeel bij het aantreden van nieuwe medewerkers of het starten van een nieuw project.

Een kick-off voor nieuw beleid

Is er nieuw beleid noodzakelijk, dan is scholing daar vaak een onderdeel van. Liefst goed passend in de planning van de vernieuwde strategie en op maat bij de behoefte van het moment. In zo’n aanpak kunnen Basics een prima rol vervullen. Ze zetten voor iedereen nog even de basiskennis op scherp en met maatwerkopdrachten of aangevuld met een trainingsdag heb je een prima kick-off om het team gemotiveerd aan de nieuwe ambities te laten beginnen. We denken graag mee over je opleidingsvragen of aanpak bij een veranderende koers, uiteraard strikt vertrouwelijk. Neem contact met ons op als je meer wilt weten of een afspraak wilt maken.

Van opleidingswens naar cursus

In de individuele gesprekken tussen leidinggevende en medewerkers komt op zijn tijd het onderwerp scholingsbehoefte langs. Soms op initiatief van de leidinggevende, als het functioneren op een bepaald gebied wel een impuls mag krijgen. Soms ook op verzoek van de medewerker, die zich graag verder wil ontwikkelen op een bepaald gebied. Dan is het goed om een actueel overzicht te hebben van het aanbod van de Uitgeversacademie. Met deze pagina’s proberen we daarin te voorzien.

Een specifiek kennishiaat invullen

Het komt je vast bekend voor: in een gesprek met een medewerker blijkt dat er op een bepaald gebied kennis ontbreekt. Natuurlijk kun je dan gaan doceren vanuit je eigen kennis en ervaring, maar dat moet dan meestal onvoorbereid. En eigenlijk kun je daar ook niet zoveel tijd aan besteden als nu wenselijk zou zijn. Maar je wilt wel dat je medewerker snel dat kennishiaat invult. Daarvoor zijn de Basics het ‘vulmiddel’ bij uitstek. Direct in te zetten voor de basiskennis die nu nodig is. En in een volgend gesprek is deze basiskennis natuurlijk verder op smaak te brengen voor je eigen uitgeverijbeleid of uitgeefproject. Dat kun je als leidinggevende als geen ander uitwerken. Nadat wij via e-learning een fundament in de kennis hebben aangebracht kun jij weer verder bouwen aan een vakkundig team.

Competenties verkennen

Om het kiezen van de juiste Basics eenvoudig maken is er een uitgebreide omschrijving van elke Basic met de behandelde thema’s, de leerdoelen en de inhoudsopgave beschikbaar in de catalogus. Maar we gaan binnenkort nog een stap verder hierin: er komen testen in de leeromgeving waarmee je medewerkers zelf hun competenties op verschillende gebieden van het uitgeefvak kunnen verkennen. Uit de test volgt een vrijblijvend advies waar jullie je samen over kunnen buigen voor het maken van een goede keuze.

Op dit moment is een verkenning van de aanwezige kennis en inzichten ook al mogelijk in de vorm van onze Starttest. Meer daarover is te vinden op de algemene site van de Uitgeversacademie.

Een eigen ‘klasje’ begeleiden?

Heb je als leidinggevende een paar (nieuwe) medewerkers die je graag zelf wilt begeleiden bij hun scholing dan kan dat bij de Uitgeversacademie. We zetten een selectie van de Basics voor jou en je medewerkers klaar in een eigen deel van de leeromgeving. Jij krijgt als leidinggevende de rol van coach en kunt met de deelnemers samen in de leeromgeving aan de slag. Je kunt dan hun opdrachten beoordelen en samen discussies voeren in het forum. Uiteraard zorgen we ervoor dat je een goede rolinstructie en begeleiding van ons krijgt.

Back to Top