Leren kun je altijd en overal

Op 24 november 2010 hield Lydia Vroegindeweij een presentatie tijdens de Round Table van de groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (UVW). Het thema was: ‘Meer verdienen met content in leeromgevingen. Een kwestie van gewoon doen?’

Lydia analyseerde verschillende leersituaties van professionals en introduceerde daarbij enkele actuele uitgeversvoorbeelden. Informele leervormen nemen toe nu de techniek kennisbronnen overal en direct beschikbaar maakt. De vraag is hoe je als uitgever met je content een positie verwerft in het informele en mobiele leerproces van professionals. Lydia liet zien hoe je stap voor stap aansluiting kunt vinden bij je doelgroepen met de juiste hoeveelheid content in een passende didactische vorm.

Om keuzes te kunnen maken voor je eigen uitgeverij is een indeling in 4 kwadranten een bruikbaar hulpmiddel.

Formeel en gestructureerd leren:

 • er zijn leerdoelen vastgesteld
 • er is een structuur of vorm van georganiseerd leren

Informeel en gestructureerd leren:

 • er zijn geen leerdoelen vastgesteld
 • er is wel structuur, een organisatievorm en begeleiding

Formeel en ongestructureerd leren:

 • er zijn leerdoelen vastgesteld
 • er is geen structuur of vorm van georganiseerd leren

Informeel en ongestructureerd leren:

 • er zijn geen leerdoelen vastgesteld
 • er is geen structuur, geen organisatievorm en begeleiding

Uitwerking en voorbeelden ter illustratie

Hierna volgen de voorbeelden waarin het leren vorm krijgt. Je ziet daarbij waar het leerproces zich meestal afspeelt en ook met welke typen producten je als uitgever op de leerbehoefte kunt inspelen. Deze indeling is natuurlijk enkel bedoeld als hulpmiddel. In de praktijk zie je dat de situaties ook gecombineerd kunnen worden.

1. Formeel en gestructureerd leren

 • beroepsopleiding
 • functiegerichte opleiding
 • functie of taakgerichte training
 • korte cursussen

Plaats: in opleidingslocatie, off-the-job
Uitgeefproducten: studieboeken, e-books, e-learningmodules

2. Formeel en ongestructureerd leren

 • Begeleidingstraject
 • (vakgerichte) Coaching
 • Stage

Plaats: on-the-job
Uitgeefproducten: casuistiek, factsheets, checklists

3. Informeel en gestructureerd leren

 • Presentatie of demonstratie
 • Werkbespreking
 • Themavergadering met discussiethema’s

Plaats: on-the-job
Uitgeefproducten: vakbladen, handboeken, bronneboeken/sites, naslagmateriaal

4. Informeel en ongestructureerd leren

 • Netwerkbijeenkomst
 • Gesprekken met collega’s, vakgenoten
 • Leermomenten los van het werk (priv√©)
 • Raadplegen van bronnen

Groepen professionals zoeken elkaar op in (sociale) netwerken en houden bijeenkomsten, delen kennis. Dat kan overal gebeuren.

Hieronder kun je de slides bij deze presentatie bekijken.