Bohemen 8, 3831 ES Leusden

Over ons

Wat is de Uitgeversacademie?

De Uitgeversacademie BV is een particulier opleidingsinstituut voor de uitgeverijsector en voor iedereen die meer wil weten over het uitgeefvak.

Ontstaan en bezetting

De Uitgeversacademie is per 1 januari 2000 opgericht door twee zeer ervaren educatieve uitgevers, Marleen van Rossum en Lydia Vroegindeweij. Zij koppelden hun uitgeefervaring en lesbevoegdheid en begonnen dit bedrijf ten dienste van het uitgeefvak. Door hun werk als interim-uitgevers in veel grote uitgeverijen zagen zij hoe uitgeeftalent verloren ging of niet tot ontwikkeling kwam omdat er te weinig aandacht was voor gerichte opleiding en coaching in het ambacht. Vanuit hun betrokkenheid met het uitgeefvak en hun expertise in het ontwikkelen van opleidingen zagen zij een gat in de markt. Zo ontstond het concept van de Uitgeversacademie. Een concept dat in de afgelopen 10 jaar op allerlei manieren bleek te voorzien in een behoefte van onze klanten. Enerzijds met opleidingen, anderzijds met interimdiensten. We werken nauw samen met gekwalificeerde freelancers.

Na 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 wordt de Uitgeversacademie bv opgeheven. Marleen en Lydia blijven ook daarna bereikbaar voor vragen over het uitgeefvak of voor ondersteuning. Zie daarvoor de contactpagina.

Het logo symboliseert waar de Uitgeversacademie haar klanten graag mee ondersteunt:

 • het verwerven, ontwikkelen en leren toepassen van kennis
 • het ontwikkelen van visie en die kunnen omzetten in businessplannen
 • het oefenen van vaardigheden en het ontwikkelen van vakcompetenties
 • het leren werken met (nieuwe) technieken en gereedschappen om het vak beter uit te oefenen
het verwerven, ontwikkelen en leren toepassen van kennis het ontwikkelen van visie en die kunnen omzetten in businessplannen het oefenen van vaardigheden en het ontwikkelen van vakcompetenties het leren werken met (nieuwe) technieken en gereedschappen om het vak beter uit te oefenen
kennis visie vaardigheden gereedschappen

De Uitgeversacademie realiseert de doelstellingen door het aanbieden van allerlei trainingen, workshops, cursussen en opleidingen. Zowel voor groepen als voor individuen. Bovendien is individuele begeleiding van (aankomende) vakmensen mogelijk in de vorm van individuele coaching.
Naast het opleiden geeft de Uitgeversacademie ook advies bij het ontwikkelen van uitgeefprojecten. En bovendien is de Uitgeversacademie in te schakelen voor strategievorming, interimmanagement of projectleiding in de uitgeverij. Door de ruime en veelzijdige uitgeefervaring van het team zijn wij bij uitstek in staat om ook in lastige situaties of een crisis in een uitgeefproject in te springen.

De Uitgeversacademie is een initiatief van Marleen van Rossum en Lydia Vroegindeweij. Beide uitgevers hebben een uitgebreide ervaring met het ontwikkelen van leermiddelen en het verzorgen van cursussen.

 

Marleen van Rossum

Marleen van Rossum

Marleen van Rossum

Marleen studeerde Nederlands aan de Universiteit van Leiden en haalde daarnaast haar eerstegraads lesbevoegdheid. Zij gaf les in het voortgezet onderwijs en werkte daarna als senior cursusmanager bij de Vakopleiding Boekenbranche. Zij ontwikkelde een breed scala aan opleidingen en cursussen voor het uitgeefvak. Na een functie als uitgever bij Wolters-Noordhoff begon zij in 1997 als zelfstandig uitgever. Marleen heeft een ruime ervaring in het ontwikkelen van nieuwe uitgeefconcepten voor verschillende (educatieve) uitgeverijen.

 

 

 

 

 

Lydia Vroegindeweij

Lydia Vroegindeweij

Lydia Vroegindeweij

Lydia is opgeleid voor onderwijzeres, fotograaf en marketeer.
In 2006 studeerde zij af als theoloog. Zij legde zich toe op het gebruik van audiovisuele media in het onderwijs en werkte als uitgever van software bij uitgeverij Malmberg van 1984 tot 1991. Daarna werd zij hoofd van een uitgeefgroep bij juridische uitgeverij Koninklijke Vermande. In 1995 begon zij haar eigen uitgeverij en verzorgde uitgeefprojecten in opdracht van (educatieve) uitgeverijen en voor eigen rekening en risico. Zij adviseert verschillende soorten uitgeverijen bij diverse (strategische) aspecten van het uitgeefproces. Lydia heeft een ruime ervaring in het ontwikkelen en verzorgen van cursussen en als interimmanager.

 

 

 


De Uitgeversacademie heeft in haar bestaan allerlei kortlopende en langdurige projecten geleid of geïnitieerd. Soms een project van enkele weken, maar veel vaker langlopende projecten van meer jaren waarin complete lesmethodes werden ontwikkeld. De juiste interimuitgever van de Uitgeversacademie draagt graag de eindverantwoordelijkheid voor de totale ontwikkeling met een extern auteursteam en een team van interne medewerkers van de uitgeverij. Niet alleen bij soepellopende projecten, maar juist ook bij een crisisproject helpt onze ruime ervaring om het project op de rails te krijgen of te houden.

Soorten projecten

Voor educatieve uitgeverijen:

 • Methodeontwikkeling voor het basisonderwijs (interimuitgevers) o.a. voor de vakken: aanvankelijk lezen, begrijpend/studerend lezen, geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer, taal, rekenen.
 • Methodeontwikkeling voor voortgezet onderwijs (interimuitgevers) o.a.: Nederlands, Engels, geschiedenis, wiskunde.
 • Leermiddelen voor mbo (uitgevers of projectleiders) o.a.: economie, zorg&welzijn, agrarische opleidingen.
 • Studieboeken voor hbo (interimuitgevers), o.a.: economie, juridisch, communicatie, moderne vreemde talen.
 • Diverse softwareontwikkelingen: methodesoftware bij lesmethoden, websites met bronnen voor leerlingen, scriptschrijven en projectleiding instructiefilmpjes, dvd-producties, educatieve games.
 • Thuismarkt voor onderwijsuitgaven: tijdschriften, software, speciale projecten, informatieve boeken voor ouders.
 • Conceptontwikkeling, marktonderzoeken en concepttesting.
 • Interimmanagement uitgeefcluster voortgezet onderwijs
 • Programmamanagement innovatieprojecten (interimmanagement)

Voor uitgeverijen voor vak en wetenschap:

 • Ontwikkelen van tijdschriftformules en coaching uitgevers en (hoofd)redacties.
 • Fondsbeheer op interimbasis: Taal, diverse juridische fondsen en vakinformatie.
 • Begeleiding van de interne organisatieveranderingen bij o.a. fusietrajecten.
 • Ontwikkelen (in samenwerking met NUV) en verzorgen opleiding Van hype naar uitgeefstrategie, uitgeven in de online wereld.

Voor eigen rekening en risico:

 • Ontwikkeling van 18 e-learning modules over het uitgeefvak in een digitale leeromgeving.
 • Voor educatieve auteurs: cursus Educatief Schrijven, het ontwikkelen van lesmateriaal.


De Uitgeversacademie werkt ook mee aan publicaties over het vak, zoals:

Back to Top