Bohemen 8, 3831 ES Leusden

Trainingen

TrainingenDe Uitgeversacademie leert je graag de basis of juist de fijne kneepjes van het uitgeefvak. Boeken, tijdschriften, online uitgaven, dat maakt niet uit. In alle gevallen moet je het vak verstaan om wensen van klanten in een goed en kansrijk uitgeefproduct om te zetten. De juiste kwaliteit, op tijd beschikbaar en tegen een passende prijs. Op deze website vind je allerlei mogelijkheden om je dat vak eigen te maken op een manier die het beste aansluit bij jouw behoeften.

Voor welke soorten uitgeverijen?

Dé uitgeverij bestaat niet. Er zijn veel verschillende bedrijven, in omvang en soorten titels, maar vooral ook in de markten die zij bedienen. Jouw opleidingswensen kunnen daardoor bepaald worden. Maar gelukkig zijn er ook veel overeenkomsten in de universele onderdelen van elk uitgeefproces.
Alle cursussen van de Uitgeversacademie zijn voor je geordend naar het soort uitgeverij waar ze met name geschikt voor zijn. Daarbij hebben we vooral gekeken naar de verschillende deelmarkten waarop de uitgeverijen werken, of naar het type product dat er uitgegeven wordt.
Sommige cursussen zijn heel specifiek gericht op educatieve uitgeverijen die leermiddelen ontwikkelen.  Andere op de uitgevers voor vak en wetenschap. Maar veel cursussen zijn ook geschikt voor algemene (non-fictie) uitgeverijen en ook voor organisaties die in eigen beheer uitgeven naast hun kernactiviteit (institutionele uitgevers of corporate publishers). En in toenemende mate gaan ook scholen en opleidingsinstituten zelf hun materiaal ontwikkelen. Ben je daarbij betrokken dan is kennis van het ontwikkelen van leermiddelen en toetsen ook waardevol.


Veel onderwerpen uit onze trainingen zijn van toepassing voor alle soorten uitgeverijen. Het maakt voor die kennis en vaardigheden niet uit in welk soort bedrijf je werkt. Of jouw bedrijf nu algemene boeken uitgeeft, schoolboeken of wetenschappelijke uitgaven. En of het gaat om boeken, tijdschriften of online uitgaven. De basis van het uitgeefvak kent nog steeds heel veel overeenkomsten.

Afhankelijk van de samenstelling van de groep deelnemers en hun wensen brengen we de training natuurlijk altijd op smaak met de passende voorbeelden uit de praktijk.

Overzicht trainingen en cursussen:


Naast de algemene kennis van het uitgeefvak heb je als medewerker in een educatieve uitgeverij meestal nog speciale kennis en vaardigheden nodig.

Voor het ontwikkelen van leermiddelen en methodes moet je meer weten over didactiek en allerlei vormen van informatieoverdracht. Onderwijs wordt gegeven met tekst en met beeld, op papier en digitaal, in vaste volgorde en interactief. Dat stelt hoge eisen aan je als jij het concept gaat ontwikkelen.

Vaak gaat het om grote projecten met een paar jaar ontwikkeltijd. Daarom bestaat je auteursteam ook al snel uit een grotere groep mensen. Je helpt je team van ‘makers’ extra goed op weg met een compacte cursus bij de start van het project. Als uitgever of projectleider heb je daar veel voordeel van in de loop van het project.

De Uitgeversacademie kent alle tips en trucs van het educatieve uitgeven, van basisonderwijs tot hoger onderwijs, en helpt je graag bij het kiezen van de juiste aanpak.

Overzicht trainingen, cursussen en workshops:


Eén van de eerste cursussen was onze succesvolle Workshop tijdschriftformule ontwikkelen.
Een paar honderd bladenmakers van allerlei soorten bladen hebben in deze workshop in de afgelopen jaren inspiratie opgedaan voor het ontwikkelen of verbeteren van hun bladformule.
En de formule houdt meestal niet meer op bij het blad zelf, de bijbehorende website maakt ook deel uit van het totale concept. Dat zit dus ook in deze cursus over bladformules.

Voor deeltaken bij het maken een tijdschrifttitel kun je kiezen uit verschillende cursussen, zoals de beeldredactie, eindredactie en het maken van hoofdredactionele keuzes. En als interviewers zelf portretfoto’s moeten maken om kosten te sparen, is het voor het blad wel goed als ze dat ook kunnen. Met een workshop portretfotografie lukt dat veel beter.

Overzicht trainingen, cursussen en workshops:


Het uitgeefproces voor boeken en tijdschriften vormt voor veel uitgeverijen de basis. Daarnaast zijn er nieuwe aspecten in het uitgeefproces gekomen voor het uitgeven van online uitgeefproducten. De uitgeeftechnologie is anders, maar ook het werkproces verandert door de mogelijkheden van nieuwe technieken.

Maar online uitgeven begint natuurlijk met het ontwikkelen van een eigen uitgeefstrategie. De Uitgeversacademie verzorgt trainingen om uitgevers kennis te laten nemen van de techniek, maar ook van de hypes op internet. Zo leer je in korte tijd wat er speelt en welke ontwikkelingen voor jouw fonds belangrijk genoeg zijn om je toekomstige uitgeefstrategie op te baseren. Uiteraard worden deze cursussen steeds geactualiseerd op basis van de nieuwe ontwikkelingen en trends.

Overzicht trainingen, cursussen en workshops:


De leergangen die de Uitgeversacademie aanbiedt vormen elk een complete opleiding waarin alle relevante onderwerpen zijn opgenomen. We presenteren enkele standaardleergangen, maar daarop valt vrij te variëren afhankelijk van de leerwensen.

De Uitgeversacademie ziet de beste opleidingsmogelijkheden in de zogeheten ‘blended learning’. Deelnemers bestuderen de theorie in eigen tempo en tijd via e-learning. Het oefenen van de bijbehorende vaardigheden en het toepassen van de theorie krijgt vorm in de leergang op verschillende manieren online of offline.

In de online leeromgeving:

 • uitwisseling van praktijkinzichten tussen deelnemer en docent of deelnemers onderling met begeleiding van de docent op het forum in de leeromgeving;
 • gerichte onderzoeksopdrachten om in je eigen bedrijf de verbinding tussen theorie en praktijk te leggen, met hulp van collega’s of leidinggevende;
 • hulpvragen om de aangeboden onderwerpen ook te bespreken met de leidinggevende en te toetsen aan het uitgeefbeleid van de eigen organisatie.

Door studiedagen in ‘real life’:

 • bijeenkomsten per module waarin vaardigheden geoefend worden;
 • individuele coaching bij eigen praktijkvraagstukken door een docent/coach van de Uitgeversacademie.

Overzicht leergangen:


Voor je specifieke opleidingsvragen kunnen we maatwerk samenstellen. Je kunt daarvoor kiezen uit het overzicht met cursusonderwerpen, maar je mag ons ook uitdagen met ontbrekende onderwerpen. Voor maatwerk maken we graag een afspraak.

Overzicht cursusonderwerpen

De Uitgeversacademie heeft voor alle bestaande cursussen en cursusonderwerpen leerdoelen opgesteld. Die leerdoelen zijn in de onderstaande domeinen ingedeeld. Wij informeren je graag persoonlijk over de mogelijkheden.
Maatwerk is mogelijk in alle cursussen, zowel mondeling als e-learning. En ook bij professionele coaching en bij themadagen. Ook kun je uit diverse domeinen een leergang voor je bedrijf op maat laten samenstellen voor groepen medewerkers. Deze leergang kan bijvoorbeeld worden afgesloten met een concrete praktijkcase voor elke medewerker of een presentatiesessie met nieuwe uitgeefideeën van alle deelnemers.

Domeinen:

 • Auteursmanagement bij house-driven projecten
 • Auteursrecht en juridische aspecten
 • Beeld- en illustratieverwerving
 • Calculeren en begroten
 • Financieel management
 • Marketing en promotie
 • Marktonderzoek
 • Organisatie van fondsen, productontwikkeling en projecten
 • Productontwikkeling
 • Productontwikkeling educatief
 • Productontwikkeling tijdschriften
 • Realisatie en productie
 • Redactie
 • Relatiemanagement
 • Royalties en honoraria vaststellen
 • Strategische visie ontwikkelen
 • Uitgeefplannen opstellen
 • Verkoop advertenties
 • Verkoop en distributie
 • Werken met freelancers en externe partijen

Onze kracht zit natuurlijk in het kunnen verzorgen van echt maatwerk, zowel in korte cursussen als in het samenstellen van leergangen. Ook voor kleine groepen. Ben je een potentiële opdrachtgever, zoals HRM-manager, uitgeefmanager of leidinggevende in een uitgeverij? Lees dan ook even de best passende ‘informatie op maat’. Dan heb je snel een overzicht hoe ons aanbod kan helpen bij je opleidingswensen. Of nodig ons uit voor een gesprek. We denken graag mee over de mogelijkheden.

Individuele trajecten

Opleiden kan plaatsvinden in groepen, maar het kan ook heel goed individueel, helemaal op maat afgestemd op jouw leerwensen. De Uitgeversacademie kent daarvoor twee vormen: persoonlijke coaching en e-learning.

Starttest uitgeefvak

Ben je net begonnen in het uitgeefvak? Welkom!
Je elders verworven competenties hebben zeker een rol gespeeld bij je aanstelling. Maar wees eerlijk, je moet ook nog het nodige leren. De Starttest uitgeefvak is een hulpmiddel om een goed overzicht te krijgen van de benodigde kennis en vaardigheden.

De test bestaat uit drie onderdelen:

 1. ‘Het testament’ is een fictief testament van een vorige uitgever die voor de opvolger een overdrachtsdocument heeft achtergelaten. Bij dit testament ga je op basis van de informatie over het fonds een plan van aanpak voor de eerste periode te bedenken. Deze opdracht wordt voorafgaand aan het gesprek gemaakt.
 2. ‘Vakjargon’ is een lijst met termen en begrippen die per onderdeel van het uitgeefvak zijn gegroepeerd. Je kruist aan welke begrippen al bekend zijn. Het is een hulpmiddel om hiaten in benodigde kennis snel te inventariseren. Ook deze opdracht wordt voorafgaand aan het gesprek gemaakt.
 3. Een inventariserend gesprek sluit de starttest af. In dit gesprek neemt de trainer/coach de eerste twee opdrachten samen met je door. Bovendien bespreken we aan de hand van diverse korte situatiebeschrijvingen uit de praktijk van het uitgeven, hoe je dat zou aanpakken als nieuwe uitgever. Zo brengen we samen goed in kaart welke vereisten in het functioneren nauw aansluiten bij je reeds opgedane ervaring. Hiaten in kennis en vaardigheden kunnen we benoemen als ontwikkelpunten waaraan gewerkt gaat worden.

De uitkomst van deze test kan worden gebruikt voor:

 • Het opstellen van een persoonlijk opleidingsplan
 • Het aangaan van een coachingscontract
 • Het formuleren van doelstellingen in het functioneren
 • Het meetbaar maken van de verbeteringen in het functioneren

TIJDSDUUR
1 dagdeel eigen voorbereiding, 1 dagdeel gesprek met coach.

KOSTEN
€ 795,-

Individuele coaching

De strippenkaart van de Uitgeversacademie is een maatwerktraject voor individuele coaching en begeleiding van (adjunct-)uitgevers, redacteuren of marketeers.
Een kaart staat voor een abonnement op 16 uur ondersteuning.

Deze uren kunnen naar wens worden besteed aan bijvoorbeeld:

 • individuele opleiding in één of meer van de genoemde cursussen
 • individuele opleiding en training op vakonderwerpen naar keuze
 • overleg met een vaste coach over vraagstukken en dilemma’s uit uw eigen werksituatie
 • professionele advisering bij te schrijven rapporten, uitgeefplannen of concepten

De inhoud, lengte en frequentie van de gesprekken stellen we in overleg vast.

Tijdsduur
16 uur

Kosten
€ 1.750,-

E-learning cursussen

De kracht van het hele aanbod van e-learning cursussen is dat je zelf je opleiding kunt samenstellen. Elke cursus behandelt een afgerond thema en sluit als je dat wilt aan bij andere thema’s. De losse cursussen noemen we Basics. Met die Basics zijn er verschillende samenstellingen mogelijk:

 • Eén losse Basic
 • Leergang uitgeven: omvat alle aspecten van het uitgeefvak in 18 Basics
 • Korte leerroutes: zijn sets van 3 Basics, passend bij een taak of functie
 • E-opleiding samenstellen: in overleg kan een unieke opleiding speciaal voor jou worden samengesteld uit de Basics. Maar die kun je natuurlijk aanvullen met coaching

Voor wie zijn de e-learning cursussen en opleidingen geschikt?

Alle cursussen en opleidingen gaan over het uitgeefvak en het uitgeefproces. Ze zijn dus vooral geschikt voor medewerkers van uitgeverijen. Veel cursussen zijn functiegericht en zijn met name bedoeld voor uitgevers, marketeers, redacteuren, realisatiefuncties. Maar ook in functies die op bepaalde onderdelen sterk verwant zijn aan het uitgeefproces, zoals (uitgeef)secretaresses of controllers, kun je je voordeel doen met deze cursussen.
Voor nieuwkomers in het vak hebben we ook een online cursus. Overweeg je of het uitgeefvak iets voor jou is, dan is er een introductiecursus waarin je heel snel een overzicht krijgt van het hele uitgeefproces en de werkzaamheden: Basic Het educatief uitgeefproces.

Back to Top