Bohemen 8, 3831 ES Leusden

Veel gestelde vragen

Online leren bij de Uitgeversacademie

Wat heb ik nodig om online te kunnen leren?

Om een online cursus te kunnen doen heb je de beschikking nog over een computer met internetverbinding. Om je te kunnen aanmelden (eenmalig) heb je een e-mailadres nodig. Het maakt niet uit met welk merk computer je werkt en of je werkt op een desktop pc of een laptop. De gangbare browsers (Internet Explorer, Firefox, Safari) worden allemaal ondersteund. De snelheid van je verbinding kan wel iets uitmaken in de snelheid waarin het scherm wordt opgebouwd, maar we maken geen gebruik van media die extreem hoge eisen stellen aan bandbreedte. Wel wordt er regelmatig gebruik gemaakt van allerlei andere bronnen op internet, waaronder filmpjes op Youtube.

Kan ik de Basics ook samen met collega’s volgen?

Wil je graag samen met collega’s een opleiding volgen, stem dan af met je leidinggevende wat de opleidingswensen in jullie team zijn en neem contact op met de Uitgeversacademie. Een e-opleiding kan op maat worden samengesteld in een speciaal deel van onze online leeromgeving voor jullie bedrijf. Je kunt dan samenwerken en in forums discussiëren over eigen vraagstukken uit jullie praktijk. Het is ook mogelijk om een ervaren medewerker de rol van mentor te geven. Hij of zij kan dan kennis met jullie delen over de onderwerpen uit de e-opleiding. Dat is vooral ideaal als jullie team bestaat uit veel parttimers en/of verdeeld is over meer locaties.
Maar voor teams zijn er nog meer mogelijkheden voor maatwerk. De Uitgeversacademie kan de Basics ook aanvullen met bedrijfsspecifieke informatie en casuïstiek of aanvullende vaardigheidstrainingen verzorgen. Neem contact op met de Uitgeversacademie voor meer informatie.

Op welk moment kan ik online leren?

Online leren kun je doen op het moment dat het jou schikt en op een plek die zelf kiest (mits je een internetverbinding hebt). Sommigen doen het liefst in werktijd, anderen bij voorkeur privé. En een mix kan natuurlijk ook: het is helemaal aan jou. Je kunt bovendien zelf kiezen of je helemaal individueel wilt werken, of in de leeromgeving op internet wilt samenwerken met anderen die op dat moment dezelfde Basic doen. Dat vereist niet persé dat je dan ook op hetzelfde moment online moet zijn: je kunt ook op verschillende momenten op elkaars inbreng reageren.

Kan ik met anderen samenwerken?

Wil je samenwerken met anderen, dan is dat uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen in dezelfde periode voor één Basic. Bij je inschrijving geef je aan of je in een groep wilt worden ingedeeld zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Je komt dan automatisch in die groep terecht. Is er (nog) geen groep te vormen dan volg je de Basic individueel en heb je contact met de docent. Als je wilt samenwerken betekent dat dat je op elkaars inbreng in forums kunt reageren en voorbeelden met elkaar kunt bespreken. Dat vereist niet persé dat je dan ook op hetzelfde moment online moet zijn: je kunt juist ook eenvoudig op verschillende momenten op elkaars inbreng reageren.

Kan ik individueel werken?

Het voordeel van de Basics in de online leeromgeving is dat je altijd individueel een cursus kunt volgen. Dus op het moment dat die aansluit bij jouw leerwensen of functie-eisen. Je hoeft daarom niet te wachten op een startdatum en bent niet afhankelijk van voldoende aanmeldingen of de cursus wel doorgaat. Als je individueel de Basics doorwerkt wordt je begeleid door een docent van de Uitgeversacademie die je feedback geeft op de open opdrachten en antwoord geeft op je vragen of discussie met je aangaat in het forum.

Is er een docent beschikbaar als ik vragen heb?

In de online leeromgeving kun je vragen stellen aan de docent. Die krijgt automatisch een bericht wanneer je een vraag hebt gesteld of een opdracht hebt ingestuurd. De docent is niet continu online, maar reageert zo snel mogelijk op je vragen via de leeromgeving. Jij krijgt dus ook weer automatisch bericht als er een reactie voor je klaarstaat.

Met welke browsers kan ik werken?

De online leeromgeving van de Uitgeversacademie kun je bereiken met alle gangbare browsers. We weten in elk geval dat het correct werkt met Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome. De leeromgeving van de Uitgeversacademie is gemaakt in Moodle. Moodle is een internationaal veel gebruikt open source systeem voor e-learning en dat geeft een goede garantie dat dit systeem telkens wordt bijgewerkt naar de nieuwste technieken en mogelijkheden op internet.

Moet ik huiswerk insturen?

De opdrachten in de Basics zijn voor het grootste deel zelfsturend en zelfcorrigerend. Je krijgt een afwisseling aangeboden van informatie, allerlei bronnen, voorbeelden en veel interactieve vragen om deze stof meteen te verwerken en in je op te nemen. Er zijn allerlei verschillende vraagtypen gebruikt, zoals meerkeuzevragen, combineer-vragen (matching) en invulvragen. Heb je een vraag beantwoord, dan krijg je direct feedback of je het goede antwoord hebt gegeven. Je krijgt te zien wat het juiste antwoord is en krijgt daar een toelichting bij met eventuele aanvullende uitleg. Aan het eind van een Basic is er toets (met gesloten vragen) en een afsluitende open opdracht. De uitwerking van die opdracht moet je via de leeromgeving insturen (uploaden). De docent kijkt je werk na en geeft je feedback.

Gaat een cursus altijd door?

Ja, dat is het grote voordeel van deze modulaire aanpak en het online studeren. Alle beschikbare Basics staan klaar voor inschrijving. Zodra je je hebt ingeschreven en hebt betaald, krijg je de inloggegevens en kun je individueel aan de slag. Wil je samenwerken met anderen, dan is dat uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen in dezelfde periode voor één Basic. Bij je inschrijving kun je aangeven of je in een groep wilt worden ingedeeld zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Je komt dan automatisch in die groep terecht en kunt samen werken met de andere deelnemers.

Wat krijg ik na afloop?

Na elke Basic die je voldoende hebt afgerond (toets en afsluitende opdracht moeten voldoende zijn) ontvang je een brief waarin de Uitgeversacademie bevestigt dat je de Basic hebt afgerond. Aan het eind van een leerroute (3 Basics) ontvang je een Verklaring van Deelname, waarop de gekozen leerroute en de Basics waaruit die bestaat kort zijn omschreven. Opleidingen van de Uitgeversacademie worden binnen de uitgeefbranche goed gewaardeerd.

Basics

Wat is een Basic?

Een Basic is een zelfstudie-cursus in de online leeromgeving van de Uitgeversacademie. De Modulaire Leergang Uitgeven is opgebouwd uit deze Basics. Zo zijn er 7 modules waarin telkens een bepaalde discipline van het uitgeefvak wordt behandeld in 2 of 3 Basics. Ook zijn er Leerroutes gericht op een bepaalde taak uit het uitgeefproces, die bestaan uit 3 Basics. Je kunt ook zelf geheel vrij een keuze maken uit de beschikbare Basics en je eigen Leerroute samenstellen.

Waaruit bestaat een Basic?

Een Basic bestaat uit een afwisseling van allerlei bronnen, veel voorbeelden uit de uitgeefpraktijk afgewisseld met verwerkingsvragen. De vragen helpen je om de stof op te nemen en te begrijpen. Op de vragen krijg je automatisch feedback en een eventuele toelichting.

Wanneer kan ik starten met een Basic?

Je kunt starten zodra je aanmelding is verwerkt en betaald. Na ontvangst van je aanmelding sturen we een factuur naar het opgegeven adres. Zodra de betaling binnen is bij de Uitgeversacademie, ontvang je de gegevens waarmee je kunt inloggen en toegang hebt tot je gekozen Basic(s). Let op: we weten uit ervaring dat het soms even kan duren voordat een uitgeverij de rekening betaalt. Wil je snel kunnen starten, maak dan vooraf goede afspraken met je leidinggevende en de financiële administratie voor een snelle afhandeling. Of betaal de Basic eerst zelf en declareer die bij je bedrijf als dat de snelheid garandeert. Je leidinggevende of de afdeling personeelszaken/HRM kan je vast adviseren over de juiste route.

Hoe lang duurt een Basic?

Een Basic omvat studiestof voor 6 tot 8 uur studiebelasting. Uiteraard is dat deels afhankelijk van je eigen tempo van studeren. Bovendien worden er in de Basics ook diverse suggesties gegeven voor het verder lezen of onderzoeken van het onderwerp van de Basic. Als je al die bronnen ook wilt raadplegen ben je mogelijk wat meer tijd kwijt. Je hebt ruimschoots de tijd om de Basic te doorlopen: wanneer je één Basic bestelt krijg je 6 weken toegang (ingaande op de datum dat je de inloggegevens van ons krijgt). Bestel je een leerroute van 3 Basics dan krijg je 3 maanden toegang tot alledrie de Basics. Mocht je toch tijd te kort komen dan kun je een verlenging kopen van de toegangstijd.

Kan ik tussendoor even stoppen?

Je kunt altijd tussentijds stoppen en hoeft niet de hele Basic achter elkaar door te werken. Je bewaart je gegevens en kunt de volgende sessie gewoon weer verder waar je gebleven was. Je kunt ook altijd terugkijken in onderdelen van de Basic die je al eerder had gedaan (inclusief de feedback die je hebt gekregen). Elke Basic is ingedeeld in blokken (hoofdstukken) die je elk in ongeveer 30 tot 45 minuten kunt doorlopen.

Van sommige Basics bestaan verschillende versies.
Hoe kies ik de juiste voor mij?

Sommige onderwerpen uit het uitgeefvak zijn universeel van toepassing op alle uitgeverijen, maar er zijn ook onderwerpen die verschillend worden uitgewerkt per type uitgeverij.

Voorbeeld: Zo is het in de educatieve uitgeverij bij het maken van lesmethodes gebruikelijk om ‘house-driven’ uit te geven en zelf een sterke inhoudelijke sturing te geven aan de concept- en kopijontwikkeling. In uitgeverijen van vakliteratuur en wetenschappelijke werken werkt men vaker ‘authordriven’ waarbij de auteur meer eigen initiatief neemt om een manuscript samen te stellen en aan te bieden bij de uitgeverij.

Het spreekt voor zich dat een Basic Auteursmanagement maar ook een Basic Conceptontwikkeling daardoor verschillende inhoud kan krijgen. Waar dat van toepassing is geven we dat duidelijk aan in de catalogus van alle Basics. Daar vind je ook de uitgebreide inhoudsomschrijving van elke Basic zodat je je keuze kunt maken.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een Basic?

Om je in te schrijven voor één Basic of een Leerroute van 3 Basics maak je gebruik van het inschrijfformulier. Daarop geef je aan:

 • welke Basic(s) je wilt gaan volgen
 • wie de factuur betaalt (jijzelf of je werkgever)
 • er komt een factuur naar het opgegeven adres
 • zodra de factuur betaald is, ontvang je je inloggegevens en kun je starten

We zullen je na je aanmelding ook vragen of je individueel wilt studeren of in een groep wilt worden geplaatst met deelnemers die dezelfde Basic volgen.

Komen er nog meer Basics?

De 18 Basics vormen de basis. In de komende tijd zullen we zeker het aanbod nog gaan uitbreiden met nieuwe Basics. Maar ook met bewerkingen van bestaande Basics passend bij de kenmerken van elk type uitgeverij.

Voorbeeld: Auteursrecht is voor alle uitgeverijen hetzelfde. Maar conceptontwikkeling in de educatieve uitgeverij is wat anders dan in de uitgeverijen voor vak- en wetenschap. Voor zulk soort onderwerpen zullen er varianten per soort uitgeverij komen.

Ik mis nog een onderwerp.
Kan ik een verzoek voor een nieuwe Basic indienen?

Dat mag altijd! Laat het ons weten als je iets mist. Zo mogelijk zullen we graag op je verzoek ingaan en het onderwerp in onze planning opnemen. Dat is uiteraard nog eenvoudiger als het gaat om maatwerk voor incompany-trajecten waarbij meer medewerkers van je bedrijf belangstelling hebben. Neem in dat geval altijd even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

E-coaching

Kan ik eigen casuïstiek inbrengen?

Ja, dat is juist de bedoeling van deze e-coaching.
De Basics bevatten standaard een breed aanbod met allerlei praktijkvoorbeelden. Daarop krijg je desgewenst ondersteuning en uitleg van de docent die je begeleidt. Wil je ook eigen praktijksituaties bespreken, dan kun je een strippenkaart voor e-coaching nemen.
De e-coaching kan je dus helpen om nog beter de transfer te maken van de informatie uit de Basics naar je eigen werksituatie en eigen competenties door te werken met je eigen herkenbare casuïstiek.

Kan ik ook coaching krijgen in de vorm van gesprekken?

Ja, ook dat is mogelijk. Daarvoor hanteert de Uitgeversacademie al jarenlang de formule van de strippenkaart. Een volledige strippenkaart bevat 16 uur coaching (in overleg in te plannen). Er is nu ook een kortere variant van 8 uur coaching mogelijk. Neem contact op voor meer informatie over deze strippenkaarten.

Blended Learning

Wat is blended learning?

Met blended learning wordt een combinatie aangeduid van verschillende werkvormen waarin opleidingen gestalte krijgen. Je kunt leren uit een boek, online, van de praktijk, van collega’s. Door iets voorgedaan te krijgen of het zelf uit te proberen. Maar de grootste kracht zit meestal in een slimme combinatie van allerlei verschillende vormen. Passend bij het onderwerp, maar vooral ook bij de leerstijl van de deelnemer.

In de Modulaire Leergang Uitgeven proberen we zo goed mogelijk de juiste vormen aan te bieden die een flexibele inzet van leerstof mogelijk maakt. Dat doen we in de Basics. Die geven al enige ruimte aan de deelnemers om een werkwijze te kiezen die past bij de eigen leerstijl. De inhoud van de Basics wordt aangevuld met interactie in de vorm van forums. Maar er zijn zeker mogelijkheden om ook andere vormen toe te voegen. Vooral bij incompany-trajecten zijn er meer mogelijkheden om samenwerkend leren en kennisdelen tussen collega’s. We doen dat al vele jaren en nemen graag in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden door. Belangstelling? Neem contact met ons op.

Hoe ziet de Uitgeversacademie blended learning?

Onder blended learning verstaan wij een mix van vormen waarin een deelnemer vorm kan geven aan een leerproces. De Basics bestaan uit een aanbod van online cursussen, die ook prima gecombineerd kunnen worden met andere opleidingsvormen.

De Modulaire Leergang Uitgeven is zo samengesteld dat je een goede basisopleiding voor het uitgeefvak doorloopt als je alle 18 cursussen volgt. Maar uitgeven is ‘peoples business’. Alleen kennis van de vakgebieden en inzicht in de processen is niet voldoende om je vak goed uit te kunnen oefenen. Daarvoor zul je ook moeten werken aan je eigen vaardigheden om de kennis en het inzicht toe te passen in jouw eigen praktijk. De Uitgeversacademie gelooft daarom dat de combinatie tussen theorie en echte praktijk de beste mix is. Deze zogeheten ‘blended learning’ krijgt vorm in de leergang op verschillende manieren in de online leeromgeving:

 • uitwisseling van praktijkinzichten tussen deelnemer en docent of deelnemers onderling met begeleiding van de docent op het forum in de leeromgeving;
 • gerichte onderzoeksopdrachten om in je eigen bedrijf de verbinding tussen theorie en praktijk te leggen, met hulp van collega’s of leidinggevende;
 • hulpvragen om de aangeboden onderwerpen ook te bespreken met de leidinggevende en te toetsen aan het uitgeefbeleid van de eigen organisatie.

Bovendien is de basis van de online leergang naar wens uit te breiden met verdiepende activiteiten in ‘real life’:

 • bijeenkomsten per module waarin vaardigheden geoefend worden;
 • individuele coaching bij eigen praktijkvraagstukken door een docent/coach van de Uitgeversacademie.

Wil je incompany een opleiding vormgeven, dus met meer collega’s samen, dan zijn er nog veel mogelijkheden met eigen studiedagen en themabijeenkomsten. Neem contact met ons op voor meer informatie daarover.

Maatwerk en incompany

Zijn er nieuwe Basics op maat voor ons bedrijf mogelijk?

Als er een belangrijk onderwerp ontbreekt of als een bedrijf een heel specifieke opleidingsvraag heeft zullen we ons graag inspannen om daarvoor een nieuwe Basic te ontwikkelen. Die kan helemaal geënt zijn op de eigen situatie van een uitgeverij. Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden en een offerte.

Kan de Uitgeversacademie een opleidingsprogramma
voor ons coördineren?

De Uitgeversacademie heeft veel ervaring met het samenstellen en verzorgen van uitgebreide opleidingen en leergangen én met het uitgeefvak. Die kennis is terug te vinden in onze Basics, maar ook in de manier waarin we modulair opleidingsprogramma’s kunnen samenstellen voor verschillende functiegroepen binnen de uitgeverij. De Basics kunnen een basis vormen voor de kennis en het inzicht, maar dat is op maat aan te vullen met specifieke vaardigheidstrainingen per functie.
Voorbeeld: Zowel uitgevers als een redacteuren hebben te maken met auteursrecht, maar het moment waarop en de situatie waarin kan nogal verschillen. De benodigde basiskennis is dus hetzelfde, maar het bespreken van een lastige maar leerzame casus kan per functie andere uitwerking krijgen. Dat kan leiden tot verschillende studiedagen per doelgroep rondom dezelfde Basics.

Dat vereist een goede coördinatie en ook daarin kan de Uitgeversacademie helpen. In hoofdlijnen zijn er de volgende drie arrangementen te maken:

 1. De Uitgeversacademie maakt en verzorgt de opleiding: De Uitgeversacademie ontvangt een uitgebreide briefing en ontwerpt de opleiding op grond van de doelstellingen en specificaties die zijn gevraagd. De Uitgeversacademie verzorgt de gehele opleiding en brengt zelf de docenten in.
 2. De Uitgeversacademie maakt de opleiding en verzorgt deze met inbreng van enkele gastdocenten uit het bedrijf: De Uitgeversacademie stelt samen met de opdrachtgever (of sleutelfunctionarissen van dat bedrijf) de opleiding samen en verzorgt de opleiding met gebruikmaking van enkele gastsprekers uit de organisatie van de opdrachtgever.
 3. De Uitgeversacademie treedt op als opleidingscoördinator en verzorgt de algehele didactische leiding, de opleiding wordt ingevuld door docenten uit het eigen bedrijf: De Uitgeversacademie ontwerpt samen met de opdrachtgever de opleiding en coördineert de didactiek, organisatie in inrichting van de opleiding, traint de interne trainers bij het samenstellen van de cursusdagen (leerdoelen opstellen, werkvormen bedenken, casuïstiek verzamelen) en het verzorgen van de bijeenkomsten.

Uiteraard zijn ook allerlei tussenvormen mogelijk. Het gaat tenslotte om maatwerk. Om te komen tot een goed plan van aanpak hebben we een stappenplan gemaakt. Het is bedoeld als hulpmiddel om uw gedachten te bepalen en in samenspraak met de Uitgeversacademie tot goede werkafspraken te komen. Bovendien helpt het je om inzicht te krijgen in de benodigde investering van interne uren. In dit stappenplan staan de activiteiten die van toepassing kunnen zijn als je een opdracht wilt verstrekken voor de ontwikkeling van een maatwerk opleiding. We sturen het je op verzoek graag toe, bijvoorbeeld per e-mail. Op grond van een oriënterend gesprek over dit stappenplan kunnen wij een vrijblijvende eerste offerte opstellen om de richting nader te kunnen bepalen.

Kunnen bestaande Basics worden aangepast
voor ons bedrijf?

De standaard Basics voorzien in tal van voorbeelden van de bestaande uitgeverijen. Ze zijn dus algemeen bruikbaar en niet speciaal gericht op één soort uitgeverijbedrijf geschreven. Aanpassingen op maat zijn uiteraard mogelijk. We noemen een paar voorbeelden:

 • Basic Auteursrecht: opname eigen standaardcontracten en procedures.
 • Basic Calculeren: opnamen eigen calculatieformulieren en aangepaste uitleg.
 • Basic Omzetbegroting: opname begrippen uit de jaarcyclus en rapportagebenamingen van het bedrijf.
 • Basic Realisatie en productie: eigen werkprocedures voor overdracht van kopij en proevencontroles.

De Basics kunnen dus op maat worden aangepast. Neem contact met ons op om de maatwerkmogelijkheden te bespreken.

Kunnen onze ervaren medewerkers een rol als
online mentor spelen?

Ja, dan kan. In de online leeromgeving van de Uitgeversacademie kennen we verschillende rollen. Elke rol heeft eigen rechten. In overleg kunnen we een leersituatie inrichten voor een uitgeverij waarbij de Basics weliswaar het uitgangspunt vormen, maar waarbij de rol van de moderator in het forum bijvoorbeeld wordt vervuld door een ervaren medewerker. Die kan met de andere deelnemers bredere discussies aangaan naar aanleiding van de stof uit de Basics. De bedrijfseigen praktijk wordt daarmee goed geïntegreerd in een leerproces. Bovendien is het een unieke mogelijkheid om kennis te laten delen tussen medewerkers in een leersituatie (dus anders dan op een gewoon intranet). Groot voordeel is dat het tijdsbeslag beheersbaar blijft. Mensen hoeven niet te reizen (zeker voor bedrijven met meer locaties interessant) en parttimers kunnen meedoen op momenten die hun passen.

Wanneer er Basics worden afgenomen voor minimaal 10 deelnemers zorgen wij voor een goede coaching en begeleiding van de ervaren medewerker die de rol van online mentor gaat vervullen. Neem contact op voor meer informatie.

Kunnen we de Basics inzetten als opleidingsmateriaal
binnen ons bedrijf?

Ja, dat kan. De Basics vormen de bouwstenen om een eigen opleiding mee samen te stellen. De Basics worden beschikbaar gemaakt in de online leeromgeving van de Uitgeversacademie. Daarin is ruimte om voor een uitgeverij een eigen ‘school’ of ‘klas’ in te richten, waar anderen geen toegang toe hebben. Een eigen opleiding binnen het bedrijf dus, maar die wordt afgespeeld in de leeromgeving van de Uitgeversacademie. Desgewenst kan die bedrijfseigen opleiding natuurlijk ook elementen van de eigen huisstijl meekrijgen.

Met de Basics als basis is er op maat een passende opleiding samen te stellen voor het bedrijf. We zijn graag bereid hierover meer te vertellen. Neem contact met ons op.

Kan ons bedrijf een eigen e-opleiding samenstellen?

Ja, door een keuze uit de Basics is het heel goed mogelijk een eigen programma samen te stellen voor groepen medewerkers.

Enkele voorbeelden:

 • Een team moet als onderdeel van de doelstellingen voor het komend jaar zich ontwikkelen in het beter uitbesteden van werkzaamheden.
 • Een team heeft het afgelopen jaar nogal wat tegenslagen gehad met planningen en techniek. Het lijkt wenselijk om daar een scholingsprogramma voor te maken.
 • Een groep uitgevers wil een scherper beleid voorbereiden over auteursmanagement en wil zich eerst orienteren op de mogelijkheden om daar vorm aan te geven.
 • Alle nieuwe medewerkers moeten in de eerste weken na in dienstreding kennismaken met het totale uitgeefproces via een oriëntatie Basic.

Een op maat samengesteld programma is te maken met de standaard Basics, maar maatwerk Basics speciaal voor een uitgeverij zijn ook mogelijk. Er kunnen dan bijvoorbeeld bedrijfseigen documenten (standaardcontracten) of procedures (begrotingscyclus) in verwerkt worden, zodat de terminologie volledig is aangepast op de eigen uitgeverij.

Ook kunnen de Basics onderdeel worden van een opleidingsprogramma met studiedagen waarin deelnemers elkaar ook in ‘real life’ ontmoeten. Bijvoorbeeld om vaardigheden te oefenen, of een casus te behandelen met een ervaren medewerker uit het bedrijf. De Uitgeversacademie kan zorgdragen voor de didactische regie van dit soort dagen en helpen om een goed opleidingsprogramma samen te stellen.

We vertellen graag meer over de mogelijkheden. Neem contact met ons op voor een afspraak.

Back to Top